Διάθεση υπαλλήλου του Δήμου για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στo Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.).

Αριθμός Απόφασης:

091

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

17/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: