Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 82 στην οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

090

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

17/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: