Διάθεση υπαλλήλου του Δήμου για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής στo Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: