Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: