Διατύπωση γνώμης από το Συμβούλιο της Κοινότητας για έγκριση ή μη της κατασκευής της υπάρχουσας σκάλας με ή χωρίς την προέκταση του (0,08μ)

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: