Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων, για το κατάστημα . «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης προχείρου & πλήρους Γεύματος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ)» επί της οδού Θωμά Χατζίκου αρ.49, στην Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, της ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: