Διατύπωση γνώμης, για την διατήρηση ή απομάκρυνση με κατάργηση της εν λόγω θέσης. του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Μοναστηρίου 210 της Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

06

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

16/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: