Διατύπωση γνώμης από το Συμβούλιο της Κοινότητας Μενεμένης για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης του με αριθμό 407βγ δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

07

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: