Διατύπωση γνώμης για την εκ νέου εκμίσθωση του αριθμ. 3 Δημοτικού Καταστήματος λόγω λήξης της υπάρχουσας μίσθωσης

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: