Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση του αριθμ. 100 Δημοτικού Αγροτεμαχίου και για την πρόταση επί της αλλαγής χρήσης του από αγροτεμάχιο σε αποθηκευτικό χώρο και χώρο στάθμευσης οχημάτων της εταιρίας

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: