Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση του αριθμ. 129 Δημοτικού Ακινήτου κα την αλλαγή χρήσης του από αγροτεμάχιο σε χώρο ανάπτυξης επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης

Αριθμός Απόφασης:

61

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: