Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση του αριθμ. 193α Δημοτικού Ακινήτου ως εγκαταστάσεις εμπορίας οχημάτων

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: