Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση του αριθμ. 2 Δημοτικού καταστήματος στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: