Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση του αριθμ. 454 Δημοτικού Ακινήτου ως χώρο προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων-ιδιωτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων

Αριθμός Απόφασης:

71

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: