Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση του αριθμ. 464 Δημοτικού Ακινήτου κα την αλλαγή χρήσης του από αγροτεμάχιο σε χώρο ανάπτυξης επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: