Διατύπωση γνώμης για την παραχώρηση χώρου στο 3ο Δημοτικό Διαπολιτισμικό Σχολείο Μενεμένης για την λειτουργία ΚΔΑΠ του ΚΠΑ ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, από το πέρας της σχολικής χρονιάς έως 31/08/2021.

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: