Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2020». Προσωρινή Κατακύρωση Μέρος Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

30/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: