Διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπελοκήπων, επί της κατατεθείσας αίτησης του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ για παραχώρηση χρήσης με τίμημα (500€) του Δημοτικού γηπέδου «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και των βοηθητικών χώρων του για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του

Αριθμός Απόφασης:

003

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: