Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ « ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στον αθλητικό σύλλογο «Α.Σ. ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ» έναντι οικονομικού τιμήματος, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του

Αριθμός Απόφασης:

06

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: