Προέγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», αρ. μελέτης 18/2019.

Αριθμός Απόφασης:

361

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: