Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για το νέο σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Χώρων – Γυμναστηρίων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

032

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

25/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: