Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017

Αριθμός Απόφασης:

077

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

21/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: