Διατύπωση της γνώμης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπελοκήπων για την λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού των χώρων στο Δήμο μας, εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αμπελοκήπων, στους οποίους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων.

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: