Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης επί της αιτήσεως για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, προς τον Αθλητικό Σύλλογο με κοινωφελείς σκοπούς, με την επωνυμία «ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του

Αριθμός Απόφασης:

40

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: