Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης επί της κατατεθείσας αίτησης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας Μενεμένης, προς τον Αθλητικό Σύλλογο με κοινωφελείς σκοπούς, με την επωνυμία «ΠΣ ΑΤΛΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

14/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: