Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μενεμένης για την ανέγερση κτιρίων εντός του με αριθμό 14 δημοτικού αγροτεμαχίου επί της οδού Μικράς Ασίας

Αριθμός Απόφασης:

007

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: