«Διαβούλευση για την ωρίμανση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το Παραλιακό Μέτωπο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης»

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: