Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών και ανταλλακτικών αυτών (ΟΜΑΔΑ Δ) λόγω ισότιμων προσφορών.

Αριθμός Απόφασης:

159

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: