«Διόρθωση εμβαδού των τμημάτων μετά την αρ.69/2015 Απόφαση του Δημοτικού συμβούλιου περί του διαχωρισμού του αγροτεμαχίου 426 με σκοπό την εκμίσθωσή του».

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: