Διόρθωση Μητρώου παγίων των μεταφορικών μέσων στο έτος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

76

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: