ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

31/12/2010

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο