Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας Μενεμένης, προς τον Αθλητικό Σύλλογο με κοινωφελείς σκοπούς, με την επωνυμία «Π.Α.Σ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του

Αριθμός Απόφασης:

265

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: