Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας Μενεμένης, προς τον Αθλητικό Σύλλογο με κοινωφελείς σκοπούς, με την επωνυμία « ΠΣ ΑΤΛΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του

Αριθμός Απόφασης:

266

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: