Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου σε Σύλλογο με πολιτιστική δράση.

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: