Εισήγηση περί της έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κατά της «Ελληνική Χαρτοποιία ΑΒΕΕ», καταπατητή του υπ΄ αριθμ. 129Ε1 δημοτικού αγροτεμαχίου στην αγροτική περιοχή Κοινότητας Μενεμένης και περί της επιβολής κατά αυτού Τέλους αυθαίρετης κατάληψης δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: