Εφαρμογή προγράμματος «Άθλησης για Όλους» της Γ. Γ. Α., περιόδου 2016-2017

Αριθμός Απόφασης:

055

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: