Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου σε πρόταση έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) – 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Αστική φτώχεια (με έμφαση στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές) με τίτλο Α SOCIAL PARTICIPATOR

Αριθμός Απόφασης:

054

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: