Εφαρμογή προγράμματος «Άθλησης για Όλους» της Γ.Γ.Α., περιόδου 2018-2019.

Αριθμός Απόφασης:

071

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: