Εφαρμογή προγράμματος «Άθλησης για Όλους» της Γ. Γ. Α., περιόδου 2020-2021.

Αριθμός Απόφασης:

042

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: