Έγκριση 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας των πέντε (5) Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου « Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων» (αριθ. μελέτ. 47/2009), προϋπολογισμού 4.910.462,00€.

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: