Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αναβάθμιση παιδικής χαράς στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου & Ελευθερίας», με αρ.μελ. 48/2013 και προυπολογισμό: 30.175,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

416

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: