Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ. 100/2013 Κ.Α.Ε. «Ε-0330-13» και προϋπολογισμό 128.002,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

154

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: