Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΙΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 48/2013 και προϋπολογισμό 30.175,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: