Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού πίνακα του έργου «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» αρ. μελ. 90/ 2020

Αριθμός Απόφασης:

320

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: