Έγκριση Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», (αρ. μελ. 18/2019) με υποβολή προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Α147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με προϋπολογισμό 159.967,28 €, με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

321

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: