Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 2ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας μεταλλικών τμημάτων κτιρίων» : 116.694,00 €

Αριθμός Απόφασης:

350

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: