Έγκριση συμμετοχής στην υπ’αρ πρωτ 6359 / 20/11/2018 Κωδ.Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.: 1002 πρόσκληση με κωδικό 147.10aμε τίτλο «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Αριθμός Απόφασης:

349

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: