Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: