Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ», με αρ. μελ. 1/2018, προϋπολογισμού 1.102.360,00 €

Αριθμός Απόφασης:

119

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: