Έγκριση 1ου & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ» αρ. μελ. 116/2012 Κ.Α.Ε. «Ε-0216-12» και προϋπολογισμό 11.498,00€.

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: